Adaptační pobyt AHOL SOŠ 2020

Michal BalašAktuality ze školy

Vyzbrojeni dezinfekcí a za nejpřísnějších hygienických opatření i letos vyrazili studenti prvních ročníků AHOL – Střední odborné školy ve dnech 1. – 3. září na adaptační pobyt. Ten se nově konal v Karlově po Pradědem a Jeseníky se účastníkům kurzu ukázaly zpočátku drsným soupeřem – úvodní deštivý den plně korespondoval s letošním tématem, což byl boj o přežití v Hunger games.

Jak se však opět potvrdilo, v tvrdých podmínkách se rodí pevné charaktery. Žáci, učitelé i absolventi, kteří již tradičně připravili program, s přehledem zvládli ranní rozcvičky, natáčení reklam, intelektuálně náročné hry i dramatický boj ve vlastních hrách, kde se předvedli v lukostřelbě, obratnosti, fyzické zdatnosti i v péči o raněné.

Jestliže cílem adaptačního kurzu je nejen stmelení třídního kolektivu, ale i seznámení s třídními učiteli, posílení disciplíny, fyzické kondice, povzbuzení kreativity a tvořivosti a posunutí vlastních hranic, pak byl tento cíl více než naplněn. A nelze než doufat, že v příštím roce se opět uskuteční i společný večerní program celého ročníku, který letos hygienická pravidla neumožňovala.

Vyzbrojeni dezinfekcí a za nejpřísnějších hygienických opatření i letos vyrazili studenti prvních ročníků AHOL – Střední odborné školy ve dnech 1. – 3. září na adaptační pobyt. Ten se nově konal v Karlově po Pradědem a Jeseníky se účastníkům kurzu ukázaly zpočátku drsným soupeřem – úvodní deštivý den plně korespondoval s letošním tématem, což byl boj o přežití v Hunger games.

Jak se však opět potvrdilo, v tvrdých podmínkách se rodí pevné charaktery. Žáci, učitelé i absolventi, kteří již tradičně připravili program, s přehledem zvládli ranní rozcvičky, natáčení reklam, intelektuálně náročné hry i dramatický boj ve vlastních hrách, kde se předvedli v lukostřelbě, obratnosti, fyzické zdatnosti i v péči o raněné.

Jestliže cílem adaptačního kurzu je nejen stmelení třídního kolektivu, ale i seznámení s třídními učiteli, posílení disciplíny, fyzické kondice, povzbuzení kreativity a tvořivosti a posunutí vlastních hranic, pak byl tento cíl více než naplněn. A nelze než doufat, že v příštím roce se opět uskuteční i společný večerní program celého ročníku, který letos hygienická pravidla neumožňovala.

Akce podpořena z projektu Moravskoslezského kraje „Prevence rizikových projevů chování“.