AHOL Super Cup ve futsalu

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

AHOL Super Cup ve futsalu

Dne 25. května proběhl na hřišti AHOL – Střední odborné školy futsalový turnaj, jehož se zúčastnilo pět družstev, mimo jiné i jedno z partnerské školy AHOL – Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství.
Týmy utvořili studenti 1. ročníku oboru Sportovní management, 1. ročníku oboru Kuchař – číšník, 2. ročník oboru Sportovní management, společný tým měl 2. ročník oborů Marketingová komunikace a Právo a veřejná správa a poslední tým se skládal z řad studentů 3. ročníku oboru Sportovní management a oboru Právo a soudnictví.
Diváci mohli zažít mnoho vydařených výkonů a pěkných branek. Avšak vítězem soutěže může být pouze jeden tým. Vítězi se nakonec stali studenti prvního ročníku oboru Sportovní management. Ti předváděli nejvyrovnanější výkony a zaslouženě vybojovali celkové prvenství. Druzí se umístili sportovci z 2. ročníku oboru Sportovní management a na třetím místě tým 3. ročníku oboru Sportovní management a oboru Právo a soudnictví.
Gratulujeme.

Pořadí týmů:

1. 1. SM
2. 2. SM
3. 3. SM + 3. PS
4. 1. KČ
5. 2 MK+PV