AHOL TALENT 2020-2021 – nezastaví nás ani uzavření škol!

Michal BalašAktuality ze školy

I během distanční výuky pokračují naši studenti v práci na projektech, které zlepšují jejich odborné schopnosti a dovednosti a zvyšují uplatnění na trhu práce. V rámci projektu AHOL TALENT 2020-2021 s podporou Statutárního města Ostravy pracují s metodou vizuální pozornosti, tzv. Eye trackingem, která se dá využít jak pro vědecké účely, tak v marketingové praxi. Studenti tak už vědí, jak tvořit grafické stimuly pomocí Eye trackeru, a právě se pod vedením Ing. Jedličky ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity zabývají tvorbou konkrétních stimulů a piktogramů. Díky on-line komunikačním nástrojům je tak nezastavilo ani současné uzavření škol.