AHOL TALENT 2020-2021 – workshop na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava

Michal BalašAktuality ze školy

Jak vlastně mapovat prostor tak, aby byla jeho virtuální podoba co nejlepší? Jak ozvláštnit video o různé originální interaktivní prvky a udělat tak digitální realitu co nejzajímavější? To už teď ví studenti třídy 2. MK, kteří si v rámci projektu Talenti s podporou Statutárního města Ostravy mohli v laboratoři RFID Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyzkoušet nejrůznější novinky na poli virtuální reality. Tyto poznatky pak mohou využít nejen při vytváření nejrůznějších videí, ale také v samotné výuce. Workshop již tradičně vedli zkušení lektoři z VŠB-TUO. Děkujeme za podnětné dopoledne a už teď se těšíme na další spolupráci!