AHOL TALENT 2023 – ORTOTICKO-PROTETICKÝ PROJEKT

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Úkolem projektu AHOL TALENT 2023 je vytvoření vzájemně spolupracujících prvků systému s možností rozšíření do budoucna. Po letních prázdninách byla opět zahájena aktivní práce na realizaci tohoto projektu. Řešitelský tým se rozšířil i o nové žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku oboru Ortoticko-protetický technik.

Letošní ročník si klade za cíl vytvořit jeden či dva moduly, které bude možné bezdrátově vzájemně propojit a zároveň je spojit s chytrou ortézou, která byla vytvořena v dřívějších projektech. Požadavkem na tyto moduly je, aby uměly pro potřeby výuky zpracovat data získaná z jednoduchých senzorických IoT modulů a aby byla možná obsluha IoT zařízení i z počítačových programů. Výsledkem může být např. rozsvícení žárovky (světelná signalizace) ve vzdálené sesterně, či polohování akčního členu (modelářské servo nebo lineární aktuátor) apod.

Při vytváření tohoto zařízení budou mimo jiné využity brýle pro smíšenou virtuální realitu HoloLens2 a chytrá ortéza s bezdrátovým ovládáním pomocí mobilního telefonu.


úpravy 3D modelu chytré ortézy

Žáci současně pracují na stavebnicových modulech, které budou schopny navzájem spolupracovat. V závěru projektu by měl vzniknout systém, který bude do značné míry rozšiřitelný o řadu dalších zařízení, včetně výrobků dostupných na trhu, které lze využít k vyřešení rozmanitých požadavků.

Vytvářený stavebnicový systém postavený na internetu věcí podporuje trend „Člověk a technika“, jehož cílem je seznámit žáky s technikou, naučit je pracovat s moderními technologiemi a poukázat na nebezpečí, která mohou vzniknout využíváním umělé inteligence. Pro výuku odborných předmětů je jedním z cílů poskytnout zkušenosti z praxe a demonstrovat na funkčních technických zařízeních způsob součinnosti vzdálené technické podpory a vzdáleného odborného personálu.

Tímto projektem bude u studentů rozvíjena technická gramotnost a zároveň tak budou připravováni na nové inteligentní zdravotnické pomůcky. Poznatky při řešení tohoto projektu budou prezentovány mimo jiné také v soutěži SOČ.


řešitelský tým

Finanční prostředky na realizaci projektu AHOL TALENT 2023  č. sml. 0923/2023/KaŠ/Neinv byly poskytnuty z rozpočtu SMO.

 

 

Zpracoval: Ing. Ladislav Karník, CSc.