Bilingvní výuka na AHOL SOŠ ve školním roce 2019-20

sos_aholAktuality ze školy

Na základě projektu Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012 se žáci a žákyně Střední odborné školy AHOL v Ostravě – Vítkovicích i v letošním roce nadále zdokonalovali ve svých komunikačních znalostech v anglickém jazyce, a to prostřednictvím bilingvní výuky.

Bilingvní výuka probíhala v oborech Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum, Právo a veřejná správa. Žáci v angličtině absolvovali Psychologii (Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře), Profesní etiku (Právo a veřejná správa) a Komunikační dovednosti (Marketingová komunikace).

Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí slouží speciálně multimediálně vybavené učebny, které proběhly v předešlých letech rekonstrukcí a splňují tak všechny požadavky na individuální komunikaci s učitelem a maximální využitelnost auditivních, vizuálních a dalších materiálně didaktických prostředků pro výuku. V letošním roce sice výuku zkomplikovalo uzavření škol v březnu 2020, ale naši pedagogové i žáci se se situací zdatně vypořádali a videokonference i individuální konzultace pro obě strany představovaly zajímavou výzvu.

Bilingvní forma výuky vede žáka k aktivnímu osvojování odborné terminologie v angličtině, a to vždy v závislosti na studovaném oboru. Díky zapojení anglického jazyka do odborných předmětů pak také žáci zdokonalují své komunikační schopnosti v cizím jazyce. Bilingvní výuka se proto stává jak ze strany vedení, tak především ze strany rodičů i samotných žáků stále žádanější formou výuky. Jak uvádí ředitelka AHOL – SOŠ Ing. Radmila Sosnová, o kvalitě této výuky svědčí především úspěchy žáků, kteří již takovouto formou výuky prošli v předešlých letech a v současnosti studují na zahraničních univerzitách či vyjíždějí do zahraničí uplatňovat své znalosti a schopnosti na různých pozicích.