Bilingvní výuka ve školním roce 2020/2021

Michal BalašAktuality ze školy

I v tomto školním roce probíhala na naší škole výuka vybraných odborných předmětů bilingvní formou.

Tato forma výuky se týkala ve školním roce 2020/2021 studentů oborů Pedagogické lyceum (Psychologie), Ekonomika v multimediální sféře (Marketing a management a Komunikační dovednosti), Marketingová komunikace (Marketing a management a Komunikační dovednosti), Právo a veřejná správa (Profesní etika) a Sportovní management (Marketing a management). Absolventi těchto oborů mají tuto skutečnost doloženu také v maturitním vysvědčení.

Studium odborných předmětů v angličtině je klíčové pro budoucí uplatnění absolventa, což potvrzuje nejen fakt, že student zvládne použít odbornou terminologii i zlepšené konverzační schopnosti u zkoušky či v simulovaných podmínkách výuky, ale především už sedmiletá zkušenost s bilingvní výukou a využití jejích výsledků v praxi – tj. při studijních pobytech v zahraničí nebo v zaměstnání.

Kromě bilingvní výuky se i v tomto školním roce studenti zapojovali do jazykových kurzů, které je připravovaly na úspěšné složení zkoušek za účelem získání certifikátů PET a FCE.

Bilingvní výuku, která často stojí u počátku prohloubeného zájmu o anglický jazyk, realizuje AHOL – Střední odborná škola z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.