Den duševního zdraví na AHOLu

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Je v pohodě nebýt v pohodě? Co mám dělat, když je toho na mě moc? Má na mou náladu vliv to, co jím? Tyto i další otázky položili zkušeným lektorům naši studenti 1. ročníku.

Ve čtvrtek 23. května se na AHOL – Střední odborné škole konal Den duševního zdraví. Workshop k posílení well-beingu byl určen především studentům prvních ročníků a zaměřil se hned na několik oblastí, které přispívají k pozitivnímu duševnímu naladění.

Mindfulness přednáška s koučem Vojtěchem Kučerou, který představil Mindfulness jako techniku pro lepší prožívání života, která pomáhá  zklidňovat emoce, odstraňuje únavu a nabíjí organismus. Stanoviště o stravě a duši s Bc. Denisou Liškovou, která se zaměřila na vztah mezi stravou a duševním zdravím. Na tomto stanovišti se žáci dozvěděli, jak správná výživa může ovlivnit jejich pohodu a psychickou stabilitu. Celostní muzikoterapeut Lukáš Albertovič vedl stanoviště zaměřené na relaxaci. Účastníci se ponořili do léčivých zvuků a tónů, které pomáhají harmonizovat tělo i duši. Muzikoterapie má pozitivní účinky na celou lidskou bytost, od fyzického až po duchovní zdraví. Informační stanoviště s Mgr. Petrou Seidler mělo za cíl ujistit studenty v tom, že není nic špatného na tom říct si o pomoc, když je potřeba. Toto stanoviště poskytovalo informace o různých možnostech podpory a pomoci. Mgr. Zuzana Sedláčková a Ing. Taťána Radkovská, Ph.D. vedly kreativní stanoviště, kde se žáci mohli umělecky vyjádřit a vytvořili povedená díla. Kreativita je důležitá pro duševní pohodu a rozvoj osobnosti. Celý den byl plný zajímavých aktivit a informací, které mohou přispívat ke zlepšování duševního zdraví, pohody studentů a napomáhat k rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

Všem děkujeme za účast.

Tato akce byla finančně podpořena z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci projektu Prevence rizikových projevů chování 2023/24.