Dětská scéna Svitavy

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Jako loni i letos vycestovali v úterý 11. června studenti 1. ročníku oboru Pedagogického lycea do Svitav na největší přehlídku dětského amatérského divadla.

V úterý viděli naši studenti hned tři představení, inspirovaná například antickými bájemi nebo příběhem o Koralíně. Poté byli pozváni na veřejnou diskusi o zhlédnutých dílech, která probíhala v krásných prostorách rekonstruované svitavské fary. Jak naši studenti potvrdili, diskuse pro ně byla velmi přínosná, protože jim pomáhala pochopit, jakým způsobem soubory pracují s jednotlivými motivy v rámci svých představení, jak důležitou roli hrají jednotlivé rekvizity a že žádné z těchto dětských představení nepostrádalo často překvapivě hlubokou myšlenku.

Ve středu 12. 6. se studenti zapojili do dramatického workshopu na téma vznik divadla a po obědě dalších šesti kratších divadelních představení, tentokrát v podání velmi malých dětí. I tato představení byla velmi zábavná, a navíc roztomilá a naše studenty mohla inspirovat pro jejich budoucí práci s dětmi.