Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Michal Balaš Aktuality ze školy

Doučování na AHOL – Střední odborné škole je financováno Evropskou unií.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.