Exkurze na VŠB-TUO

Michal BalašAktuality ze školy

V úterý 2. a ve středu 3. listopadu vyrazili studenti 1. ročníku oboru Oční optik a 1., 2. a 3. ročníku oboru Ortoticko-protetický technik na exkurzi na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava v rámci předmětu materiály a technologie.

Studenti tak na katedře materiálového inženýrství viděli laboratoře pro přípravu vzorků, laboratoř optické a elektronové mikroskopie a laboratoř pro zkoušení materiálů. Dále si vyslechli krátkou tematickou přednášku.

Na katedře slévárenství se dozvěděli, co to vlastně slévárenství je a kde všude se můžeme s jeho produkty – odlitky – setkat. Seznámili se se základními postupy výroby odlitků – ať už klasickými technologiemi, nebo i moderními postupy s využitím např. 3D tisku. V následujícím praktickém workshopu si jednu ze základních technologií výroby odlitků sami prakticky vyzkoušeli.

Poté si zhotovili vlastní upomínkový odlitek z cínu za pomocí modelu a jednorázové formy z formovací směsi. Rovněž si vyzkoušeli základní postupy opracování hotového odlitku a jeho povrchovou úpravu pomocí patiny.

Exkurze se konala v rámci spolupráce s VŠB-TUO, která má za cíl zapojit studenty co nejvíce do jejich budoucí praxe.