Exkurze na VŠB

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

V pátek 7. 10. 2022 navštívili studenti třetího ročníku oboru ortoticko-protetický technik VŠB – TUO. Kde se zúčastnili přednášky Ing. Josefa Hlinky, Ph.D., a dozvěděli se, jak souvisí struktura pevných látek a poruchy krystalové mříže s vlastnostmi materiálu. Dále si prohlédli zkušebnu mechanických vlastností, kde mohli vidět například Charpyho kladivo, tvrdoměry a hydraulický stroj pro zkoušku tahem.