Exkurze Norimberk

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Ve dnech 6. až 7. listopadu se uskutečnila odborná exkurze do firmy ORTHO-REHA Neuhof GmbH se zaměřením na protetické a rehabilitační technologie. Cílem odborné exkurze bylo, aby studenti 1., 2. a 3. ročníku oboru Ortoticko-protetický technik získali odborné poznatky z praxe pro aplikace protetických náhrad po amputaci části nebo celé horní končetiny člověka.

V pondělí 6. listopadu po příjezdu k hotelu se studenti ubytovali a v odpoledních hodinách byla uskutečněna společná prohlídka města Schwabach. Studenti měli možnost si prohlédnout historickou část města.

Následující den byli studenti uvítáni ve firmě ORTHO-REHA Neuhof GmbH. Firma připravila pro studenty odborné přednášky v německém jazyce s překladem do českého jazyka. Vždy byla nejprve teoretická přednáška a za ní následovala praktická ukázka. K praktické ukázce dostali studenti i měrný list, do kterého si mohli dělat poznámky. Odborné přednášky byly zaměřeny na tato témata:

  • Zhotovení pahýlového lůžka pro amputaci horní končetiny na předloktí.
  • Zhotovení pahýlového lůžka pro amputaci horní končetiny u ramenního kloubu.
  • Praktické aplikace myoelektrické protézy horní končetiny – COAP Gen2 Systém.

Z hlediska odbornosti se studenti seznámili s poznatky, které v rámci ČR nemají možnost získat.

V průběhu odborné exkurze bylo rovněž jednáno s vedením firmy ORTHO-REHA Neuhof GmbH o navázání na tuto akci v následujících letech. Vedení firmy ORTHO-REHA Neuhof GmbH nabídlo možnost několikadenní stáže pro studenty i pedagogy AHOL – Střední odborné školy.