Exkurze – rehabilitační oddělení sanatorium Klimkovice

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 9. 12. 2022 byla uskutečněna návštěva na Dětském oddělení v Lázní Klimkovice. Exkurze se zúčastnili žáci druhého ročníku oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. Celkem se jednalo o 9 žáků. Studenti se seznámili s možnostmi uplatnění ortotických pomůcek při neurologických onemocnění u dětí a následně u dospělých. Primář MUDr. Mgr. Tomáš Bauko, MBA provedl žáky všemi prostory Dětského rehabilitačního odd., a také rehabilitačními prostory pro dospělé. Žáci měli možnost vidět širokou škálu rehabilitačních pomůcek jak pro děti, tak také pro dospělé. Prohlídku doplnil pan primář vždy odborným výkladem.

Žáci se zde dozvěděli mnoho zajímavých odborných poznatků z praxe a měli možnost přímo vidět několik cvičení s dětmi. Během prohlídky byla s panem primářem diskutována i možnost navázat v budoucnu spolupráci při řešení individuálních rehabilitačních pomůcek (ortotické pomůcky). Přítomným se exkurze velmi líbila a byla pro ně velmi podnětná a poučná. V závěru žáci měli na pana primáře řadu zajímavých dotazů. Na obrázcích je vidět průběh exkurze.