Exkurze – Simulační centrum – Urgentní medicína Lékařské fakulty OU

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 14. dubna navštívili studenti 1. a 2. ročníku oboru Ošetřovatelství AHOL-Střední odborné školy Simulační centrum Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Naši studenti nebyli v tento den pouhými diváky, ale mohli si vyzkoušet úkony, které provádí studenti Lékařské fakulty. Seznámili se s tím, jak vypadá skutečná sanitka a urgentní příjem. Na jednotce ARO si vyzkoušeli intubaci a defibrilaci pacienta, z umělých paží odebrali krev a zavedli žilní kanyly. Na chirurgickém operačním sále testovali svou zručnost u laparoskopických úkonů a byli také u simulovaného porodu na gynekologicko-porodnickém oddělení.