Exkurze v dětské nemocnici – FN BRNO

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 2. 12. 2022 byla uskutečněna návštěva Dětské nemocnice – Fakultní nemocnice Brno se zaměřením na prohlídku Dětského rehabilitačního odd.. Exkurze se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. Celkem se jednalo o 18 žáků. Exkurze začala návštěvou pracoviště Brno – PROTEOR CZ s. r. o. Dále exkurze pokračovala návštěvou Dětské nemocnice – Fakultní nemocnice Brno, konkrétně Dětského rehabilitačního oddělení. N8vštěva začala přednáškou, kterou měl prim. MUDr. Radek Brauner. Přednáška byla zaměřena na práci při vyšetřování dětí do 18 let věku.

Žáci se zde dozvěděli mnoho zajímavých poznatků jak přistupovat k dětem už od prvního kontaktu s dítětem a jeho rodiči. Dozvěděli se také jak je důležitá anamnéza a jak se dozvědět co nejvíce potřebných informací. Následovala prohlídka celého oddělení. Primář provedl žáky všemi prostory Dětského rehabilitačního oddělení. Přítomným se exkurze velmi líbila a byla pro ně velmi podnětná a poučná. Na obrázcích je vidět průběh exkurze.