Komunikace v třídním kolektivu

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Ve dnech 20. a 23. ledna v prostorách AHOL – Střední odborné školy byl realizován preventivní program určený pro první ročníky všech oborů.

Tento program byl připraven ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci v Ostravě a tentokrát se zaměřil na komunikaci v třídním kolektivu. Snahou bylo posílit sebedůvěru studentů, naučit je zvládat třídní konflikty a upevnit přátelské vztahy ve třídě.