Komunikace v třídním kolektivu

Michal BalašAktuality ze školy

Začátek roku se pro vybrané první ročníky nese v duchu preventivní akce zaměřené na Komunikaci v třídním kolektivu.

Přestože vztahy mezi žáky naší školy nejsou špatné, snažíme se je neustále zlepšovat.

Snahou je posílit sebedůvěru, naučit se zvládat třídní konflikty a upevnit přátelské vztahy. Snahou všech je, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj názor, zvládli komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování a měli kladný vztah k učení.