Městský obvod Ostrava Vítkovice ocenil Mgr. Šárku Kolářovou

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Městský obvod Ostrava Vítkovice při příležitosti Dne učitelů každoročně oceňuje významné učitele, kteří působí na vítkovických školách.  Letos získala na návrh ředitele školy za AHOL – Střední odbornou školu ocenění Mgr. Šárka Kolářová – bývalá záchranářka, která u nás učí především zdravotnické předměty, je nadšenkyní do první pomoci, ve které v posledním roce proškolila všechny zaměstnance školy a za dobu svého působení na škole už i velkou část našich studentů – to vše nad rámec svých běžných pracovních povinnosti.  Zároveň přistupuje k výuce hravě a inovativně tak, aby studenty co nejvíce zaujala.  Je garantem učebního oboru Ošetřovatel a zajišťuje odborný výcvik v nemocnici a v zařízeních sociálních služeb. Mgr. Kolářové děkujeme a přejeme do dalších let na škole neutuchající energii!