Oborová exkurze v Hlučíně

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Co dělá sociální pracovník? Netušíte? I proto 18. 10. podnikly studentky 1. a 3. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost výpravu do sociálních služeb v Hlučíně. Jako první prozkoumaly Domov pod Vinnou horou, p. o. (domov pro seniory), kde se blíže seznámily s prací aktivizačních pracovníků, navštívily retro místnost a zjistily, co vše obnáší poskytování kvalitní péče klientům. Následně v organizaci Fontána, p. o., určené osobám se zdravotním znevýhodněním, zhlédly studentky ukázku bazální stimulace u klientů a dozvěděly se, jak fungují alternativní komunikační prostředky. Jejich další kroky pak směřovaly do místnosti s názvem „Snozelen“, která slouží k terapiím a relaxaci klientů organizace Fontána, p. o. Na závěr si studentky vyzkoušely speciální workoutové hřiště, které je přesně zkonstruované pro potřeby osob se zdravotním znevýhodněním.

Exkurze nejen doplnila teoretické znalosti a dovednosti studentek oboru sociální činnost, ale také studentky zjistily, co vše zajišťují sociální služby a jaká je náplň práce sociálních pracovníků.