Ocenění Ing. Radmily Sosnové, ředitelky AHOL SOŠ

sos_aholAktuality ze školy

Již tradičně oceňuje Moravskoslezský kraj u příležitosti dne učitelů nejlepší pracovníky ve školství. V letošním roce byla oceněna ředitelka AHOL – Střední odborné školy, Ing. Radmila Sosnová, v kategorii ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Ing. Radmila Sosnová je ředitelkou AHOL – Střední odborné školy již od roku 2008. Během jejího působení škola otevřela řadu nových oborů, v rámci zkvalitnění výuky žáci získali možnost připravit se na mezinárodní certifikáty, byla zavedena bilingvní výuka, navázána spolupráce s partnery reprezentujícími důležité firmy v regionu, kteří působí jako garanti oborů a byla modernizována budova školy. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.