Ortoticko-protetický workshop na VŠB-TUO

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 9. února navštívili studenti 2. ročníku oboru Ortoticko-protetický technik AHOL-Střední odborné školy workshop Může svět existovat bez odlitků? pořádaný Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava.

Studenti absolvovali odbornou přednášku na téma Může svět existovat bez odlitků? a seznámili se s technikou odstředivého lití zinkových slitin. Následně si vyzkoušeli výrobu jednorázové pískové formy a v závěru zhotovili odlitek pomocí gravitačního lití.