Oznámení o nekonání přijímacích zkoušek

Michal BalašAktuality ze školy

Ředitelka AHOL – Střední odborné školy, s.r.o. oznamuje, že se v následujících oborech z důvodu počtu přihlášených uchazečů, který nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů, nekoná přijímací zkouška:

  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření ŠVP Marketingová komunikace, forma vzdělávání denní
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření ŠVP Ekonomika v multimediální sféře, forma vzdělávání denní
  • 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, zaměření ŠVP Sportovní management, forma vzdělávání denní
  • 69-42-M/01 Oční optik, zaměření ŠVP Oční optik, forma vzdělávání denní
  • 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik, zaměření ŠVP Ortoticko-protetický technik, forma vzdělávání denní
  • 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, zaměření ŠVP Právo a veřejná správa, forma vzdělávání denní
  • 75-41-M/01 Sociální činnost, zaměření ŠVP Sociální, správní a pečovatelská činnost, forma vzdělávání denní