Pokračování odborné praxe

Michal BalašAktuality ze školy

Připomínáme studentům budoucích čtvrtých ročníků, že druhá část odborné praxe začíná již v pondělí 23. srpna 2021!

Druhá část odborné praxe se týká těchto oborů:
– Veřejná správa a regionální rozvoj
– Sociální, správní a pečovatelská činnost
– Pedagogické lyceum
– Sportovní management
– Marketingová komunikace

Nezapomeňte se tedy včas dostavit na odborná pracoviště!