Přednáška vězeňské služby

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 7. února proběhla na AHOL – Střední odborné škole přednáška Vězeňské služby z věznice v Heřmanicích.

Studenti 3. a 4. ročníků oborů Právo, soudnictví a veřejná správa, Veřejná správa a regionální rozvoj a Sportovní management získali praktické informace o možnosti uplatnění se ve vězeňské službě po ukončení studia. Během prezentace měli studenti možnost si prohlédnout a vyzkoušet výstroj a výzbroj příslušníků a nakonec také zhlédnout ukázku záchytu omamných látek pomocí služebního psa.