Prezentace PROTEOR CZ s.r.o. v Ostravě

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 25. 11. 2022 byla uskutečněna návštěva firmy PROTEOR CZ s.r.o. v Ostravě se zaměřením na prezentaci firmy. Prezentace se zúčastnili všichni žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. Celkem se jednalo o 43 žáků. V rámci odborné přednášky byli žáci seznámeni s historií firmy a jejím celosvětovým působením. Následně byly žáků předvedeny protetické a ortotické  pomůcky. Jednalo se o jejich prezentaci s uvedením technických parametrů, videoukázek a reálným předvedením. Žákům byl předveden software OrtenShape a jeho možnosti, včetně možnosti skenování. Přednáška se všem účastníkům líbila, zaujala je a měla na žáky pozitivní dopad. Na obrázcích je vidět průběh prezentace.