Projekt – AHOL TALENT 2023 – ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA NA VŠB TU OSTRAVA EKF NA TÉMA ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE V ORTOTICE A PROTETICE

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

 

Odborná přednáška byla zaměřena na obsah letošního tématu projektu AHOL TALENT 2023, který řeší problematiku – vytvoření vzájemně spolupracujících prvků systému s možností rozšíření do budoucna. Přednáška probíhala v budově EkF VŠB TU Ostrava. Přednášky se zúčastnilo kolem 60 posluchačů, včetně pedagogů. Přednáška byla v rozsahu 90 minut v době od 9:00 hod. do 10:30 hod.

Obsahem přednášky byl zaměřený na prezentaci výsledků projektu AHOL TALENT 2023, který navazoval na výsledky projektů, zejména z minulých dvou let. V přednášce zazněla i náplň zaměření oboru ortoticko-protetický technik, která souvisí s náplní řešeného projektu AHOL TALENT 2023.

Výsledkem projektu AHOL TALENT 2023 jsou smarth IoT moduly, které je možné bezdrátově propojit k IoT serveru a propojit je také s existující chytrou ortézou. Požadavkem na vytvářenou stavebnici bylo, aby uměla pro potřeby výuky zpracovat data získaná z jednoduchých senzorických IoT modulů a aby byla možná obsluha IoT zařízení i z počítačových programů. Výsledkem je například zazvonění zvonku (zvuková signalizace) ve vzdálené sesterně. Vytvořený stavebnicový systém postavený na internetu věcí navíc podporuje trend „Člověk a technika“, jehož cílem je seznámit žáky s technikou, naučit je pracovat s moderními technologiemi a poukázat na nebezpečí, která mohou vzniknout využíváním umělé inteligence. Pro výuku odborných předmětů je jedním z cílů poskytnout poznatky a zkušenosti z praxe a demonstrovat na funkčních technických zařízeních způsob součinnosti vzdálené technické podpory a vzdáleného odborného personálu.

V rámci odborné přednášky byly prezentovány jak teoretické poznatky, tak také fyzicky vytvořené funkční moduly stavebnicového systému postaveného na internetu věcí. Schéma komunikace stavebnicového systému a přednášejícího na přednášce jsou na obrázcích.

Schéma komunikace IoT stavebnice Záběr z odborné přednášky

Finanční prostředky na realizaci projektu AHOL TALENT 2023 byly poskytnuty z rozpočtu statutárního města Ostravy.