Řešení projektu Studijní platforma v oblasti ortoticko-protetických pomůcek

Michal BalašAktuality ze školy

Do řešení projektu studijní platforma v oblasti ortoticko protetických pomůcek jsou zapojeni žáci oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. Žáci z druhého a třetího ročníku, zapojení do projektu si vyzkoušeli řešit projekt jak distančně tak také už nyní prezenční formou. Řešení projektu bylo zahájeno v měsíci dubnu. Řešitelé projektu se pustili ihned od práce. Nejprve byla provedena rešerše inteligentních bionických ortéz na horní končetinu člověka, které mají dva nebo tři stupně volnosti. Z provedené analýzy byla zvolena varianta řešení mající dva stupně volnosti při pohybu v zápěstí. Místo třetího stupně volnosti na ortéze byla zvolena možnost detekování pohybu vybraného prstu ruky. Model jedné z prvních variant řešení inteligentní bionické ortézy je znázorněn na obrázku. Jednotlivé díly byly postupně vytištěny na 3D tiskárně. Díly byly sestaveny do celku. Vznikla tak první funkční varianta, která je vybavena lineárními posuvnými pohony. Testování inteligentní bionické ortézy žáky zapojenými do řešitelského týmu je znázorněno na obrázcích. V současnosti se ortéza dále upravuje. Současně s vývojem řídicí elektroniky pro pohyby v jednotlivých kloubech ortézy se připravuje výběr vhodného IoT modulu.

K dokončení funkčního prototypu bionické ortézy probíhaly také video konzultace, kterých se účastnil vytypovaný vhodný klient odborného garanta, firmy Benetronic s.r.o.. Klient Jiří Jambor je odborníkem v oblasti vzdálené, IT technické podpory, který v rámci videokonferencí přispěl k optimálnímu řešení funkčního prototypu bionické ortézy, vždy za účasti firmy Benetronic s.r.o. Během konzultací doplňoval pan Jambor varianty technických řešení svým komentářem a postřehy ze svého úhlu pohledu, který je postaven nejen na několikaleté zkušenosti získané během IT praxe s klienty s nejrůznějšími diagnózami, ale také na vlastní zkušenosti, tzn. na zkušenosti člověka s pohybovým omezením. Na obrázku je vidět ověření prototypu bionické ortézy u klienta firmy Benetronic s.r.o. Tímto způsobem práce bylo možné výsledek projektu i ve fázi prototypování posouvat blíže k reálným, opravdovým podmínkám – k opravdovým potřebám klientů. Potenciál projektu tak mohou ocenit nejen samotní žáci, ale také osoby s pohybovým omezením. Výsledky projektu přispějí ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 jejich dopadů.