Virtuální průvodce pro hendikepované? Pro naše studenty žádný problém!

Michal BalašAktuality ze školy

V měsíci dubnu byla zahájena přípravná činnost tvorby virtuálního průvodce pro hendikepované občany, která je realizována v rámci AHOL TALENT 2021. Šlo především o činnost školního koordinátora nadání, který vyhledal a identifikoval talentované žáky ve spolupráci s pedagogy. Tato fáze proběhla úspěšně a bylo osloveno a vybráno 21 studentů napříč obory vzdělání. Květen byl ve znamení spolupráce s odborníky z VŠB-TUO (International RFID Laboratory). Šlo především o vytvoření vazeb mezi zainteresovanými osobami a na ní navazující příprava workshopů. Byl dohodnut časový harmonogram workshopů a jejich náplň s International RFID Laboratory.

Tento projekt je realizován s podporou statutárního města Ostravy.