Zajímavosti z vývoje anglického jazyka

Michal BalašAktuality ze školy

Ve středu 3. listopadu navštívil druháky oborů Ekonomika v multimediální sféře a Pedagogické lyceum doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D. z katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity se seminářem Zajímavosti z vývoje anglického jazyka.

Studentům tak ukázal, že žádný živý jazyk není neměnný, všechny procházejí vývojem a platí to i pro angličtinu. Na zajímavých příkladech z praxe nám tak ukázal, jak angličtina vypadala v předchozích etapách svého vývoje a jak lze tyto znalosti uplatnit při studiu angličtiny současné. Na závěr si studenti zkusili odhadnout, jaká budoucnost angličtinu čeká.

Seminář tak navázal na letošní aktivity, které mají za cíl studenty propojit s vysokoškolským prostředím. Na seminář naváže v pátek exkurze na den otevřených dveří Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.