Změna termínu školní přijímací zkoušky

Michal BalašAktuality ze školy

Ředitelka AHOL – Střední odborné školy, s.r.o. vyhlašuje v souladu s dodatkem k opatření obecné povahy ze dne 5. 1. 2021 (ve znění z 15. 2. 2021) – úprava harmonogramu konání přijímacích zkoušek ve znění účinném od 15. 3. 2021 změnu termínu školní přijímací zkoušky takto:

 

1. řádný termín zkoušky: 5. května 2021
2. řádný termín zkoušky: 6. května 2021

1. náhradní termín zkoušky: 7. června 2021
2. náhradní termín zkoušky: 8. června 2021

 

Školní přijímací zkouška se koná pouze v oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání.