Zpátky do lavic a zpátky do práce na projektech!

Michal BalašAktuality ze školy

V průběhu hlavních prázdnin byl realizován nákup technického vybavení. Po návratu do školních lavic byli vybraní účastníci z řad talentovaných žáků opět aktivizováni. Nejprve byl realizován workshop, kde došlo k seznámení se s novou technikou, která bude během projektu využívána. Došlo k natáčení ve vybraných lokalitách, nacházejících se na území statutárního města Ostravy. Jednalo se o tyto lokality: Nejvyšší bod města Ostravy, Střecha obchodního centra Nová Karolina a DOV. Situaci částečně komplikovalo nepříznivé počasí a z tohoto důvodu je natáčení dalších lokalit naplánováno na měsíc říjen. Již získané záběry lokalit začala část žáků, která má na starost úpravu videí, tyto záběry zpracovávat ve školním studiu. Takto upravené záběry byly zpracovány ve spolupráci  s International RFID Laboratory a včleněny do aplikace Zappar.

Tento projekt je realizován s podporou statutárního města Ostravy.