Zpátky do školy

sos_aholAktuality ze školy

Prázdniny utekly jako voda a blíží se nám návrat do školy.

Všechny 2., 3. a 4. ročníky a 1. ročník oboru Pedagogické lyceum, Sociální, správní a pečovatelská činnost a Ortoticko-protetický technik budou čekat jejich třídní učitelé v kmenových učebnách v 8:30, kde proběhnou třídnické hodiny. 1. ročník oborů Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře a Právo, soudnictví a veřejná správa nastoupí v úterý 1. září do školy již na 7:00 a v 8:00 odjíždějí na adaptační pobyt, který se uskuteční za podpory projektu Moravskoslezského kraje „Prevence rizikových projevů chování“.

Těšíme se na Vás!