Aktualizace přijímacího řízení – zpětvzetí zápisového lístku

Michal BalašAktuality ze školy

Opatřením obecné povahy MŠMT (viz níže) se mění některá dřívější ustanovení MŠMT týkající se přijímacího řízení.

Protože se v tomto školním roce konají na naší škole pouze školní přijímací zkoušky, týká se našich uchazečů pouze následující odstavec:

„XX.
Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.“

Opatření v celém znění naleznete zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek