Olympiáda v anglickém jazyce 2023

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Rok utekl jako voda a opět se studenti 1. – 3. ročníků AHOL – Střední odborné školy mezi sebou utkali ve znalostech anglického jazyka. Dne 14. února proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Studenti nejprve …

Ortoticko-protetický workshop na VŠB-TUO

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Dne 9. února navštívili studenti 2. ročníku oboru Ortoticko-protetický technik AHOL-Střední odborné školy workshop Může svět existovat bez odlitků? pořádaný Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. Studenti absolvovali odbornou přednášku na téma Může svět existovat bez …

Přednáška vězeňské služby

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Dne 7. února proběhla na AHOL – Střední odborné škole přednáška Vězeňské služby z věznice v Heřmanicích. Studenti 3. a 4. ročníků oborů Právo, soudnictví a veřejná správa, Veřejná správa a regionální rozvoj a Sportovní management získali …

Školní kolo recitační soutěže

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

V pondělí 6. února 2023 měla porota složená z vyučujících češtiny – Mgr. Kateřiny Sukové, Mgr. Evy Svobodové a Mgr. Jitky Lukášové, vyučující dramatické výchovy Mgr. Zuzany Sedláčkové a hostů z řad bývalých studentek, Barbory Bolíkové a …

Optický workshop na VŠB-TUO

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Dne 7. února navštívili studenti 2. ročníku oboru Oční optik AHOL-Střední odborné školy workshop pořádaný Vysokou školou báňskou-Technickou univerzitou Ostrava. V první části workshopu si studenti vyzkoušeli práci s optickým mikroskopem na vzorcích botanických, zoologických i vzorcích …

Ekonomická soutěž Slezské univerzity v Opavě

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Mezinárodní česko-slovenská ekonomická soutěž, pořádaná Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné pro studenty středních škol letos proběhla v období od 1. do 16. prosince 2022, a to za účasti žáků AHOL – Střední …

Komunikace v třídním kolektivu

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Ve dnech 20. a 23. ledna v prostorách AHOL – Střední odborné školy byl realizován preventivní program určený pro první ročníky všech oborů. Tento program byl připraven ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci v Ostravě a tentokrát …

Exkurze Rádio Fresh

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Dne 20. ledna zavítali studenti 3. ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře do nového ostravského rádia Fresh. Mgr. Lumír Mořkovský v rámci předmětu učební praxe žáky seznámil s celkovým provozem rádia. Studenti se dozvěděli, jakou roli má v rádiu programový …

Exkurze – Centrum sociálních služeb v Hrabyni

Vlastimil Mrázek Aktuality ze školy

Dne 20. ledna studenti 2. a 3. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelské činnosti AHOL – Střední odborné školy navštívili Centrum sociálních služeb v Hrabyni. Exkurzi a následnou diskuzi vedla náměstkyně sociální péče Mgr. Bc. Andrea …