AHOL TALENT 2019 – 2020

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: AHOL TALENT 2019 – 2020
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Doba realizace: duben 2019 – leden 2020
Částka:300.000,- Kč

Digitální kompetence jsou chápány jako průřezové klíčové kompetence, které umožňují dosahovat dalších klíčových kompetencí a souvisejí s mnoha dovednostmi pro 21. století, kterými by měl disponovat nejen každý žák, ale každý občan, aby se mohl aktivně uplatnit ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a dovednosti segmentu informačních technologií stále rostou.

Z předcházejících ročníků jsme si potvrdili, že talentovaní žáci vítají možnost setkávat se s odborníky z praxe a příležitost pracovat na úkolech nad rámec běžné výuky, které jim přináší nové příležitosti. Někteří žáci dosáhli výrazných úspěchů a již během studia jim byla dána možnost profesionální práce např. v TV Polar nebo na Stream.

Aktivity projektu:

 1. I)  Činnost školního koordinátora nadání – pedagoga systematicky pracujícího na škole, jehož

  úkolem bude vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, podílet se na vytváření programů pro ně vhodných, podporovat pedagogický sbor. Budou položeny základy pro vytvoření Centra talentů na AHOL-SOŠ.

 2. II)  V oblasti podpory tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – spolupráce s odborníky z VŠ – budeme pokračovat ve spolupráci svědeckými pracovišti VŠB TU Uskuteční se navazujících workshopy pro 4-5 motivovaných žáků, kteří budou zapojeni do řešení reálných úkolů pod vedením koučů.

  Dále bude realizován camp 3D. Výstupem budou multimediální produkty – reportáž, prezentace, fotodokumentace, videa, případně další výstupy dokumentující jejich činnost, které mohou být inspirací pro další žáky.

III) pokračování činnosti Mobilního televizního studia AHOL,
V letošním roce bude výstupem natočení hudebního videoklipu s využitím všech technologií, které nabízí MTS.
Činnost budou zajišťovat tým žáků, kteří zajistí funkce: scénaristika, režii, kameru, střih, ozvučení, produkci, postsynchrony atd. pod vedením koučů a především mentorů z praxe. Pro výkon těchto funkcí budou použity získané zkušenosti z loňského roku a doplněné o nástavbu loňských campů, a to:

 • –  camp Grafika a animace
 • –  camp Tvorba videoklipů
 • –  camp 3D tisk+dron
 • –  camp Prezentace a sebeprezentace prostřednictvím digitálních

  Obsahově bude Mobilní TV studio AHOL stínovat práci talentovaných žáků, monitorovat život školy i města. Pravidelné vysílání bude na velkoplošných obrazovkách nejen ve škole, ale případně i na akcích školy v jiných prostorách. Profesionalitu zajistí účast mentorů – odborníků z praxe.

  Dále se uskuteční

 • workshopy zajištěných lektory – odborníky z praxe z oblasti digitálního marketingu, uměle inteligence, ovládání dronu aj. oblastí související s problematikou campů
 • Výstava spojená s prezentací prací talentovaných žáků v prostorách školy (AHOL Gallery) za přítomnosti odborníků, zástupců města a veřejnosti exkurze do specializovaných firem nebo institucí s obsahovou náplní campů (např.

  IQlandia)