AHOL TALENT 2020-2021

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: AHOL TALENT 2020-2021
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Doba realizace: 4/2020 – 3/2021
Částka: 400.000,- Kč

V poslední době, zejména v souvislosti s intenzívním nástupem komunikace v oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a Internetu věcí (IoT), je ze strany mnoha představitelů průmyslových podniků slyšet znepokojené hlasy, že pro vývoj, provoz a údržbu moderních technických zařízení není dost kvalifikovaných pracovníků. Kritické hlasy sice míří ke vzdělávacímu systému, k technickým školám, ale s vědomím, že významnou roli tu hraje nevelký zájem potenciálních studentů o ten druh vzdělání, po kterém je v praxi největší poptávka. Náš projekt se zaměřuje zejména na zvýšení zájmu a rozvoj klíčových kompetencí žáků v této oblasti. Talentovaní žáci potřebují pro rozvoj svých schopností získat přístup k nejnovějším technologiím a možnost setkávat se s odborníky z praxe. Úspěchy těchto talentovaných žáků se pak mohou stát inspirací i pro ostatní spolužáky a motivovat i žáky o budoucí studium.

Zaměřujeme se na téma podpory A (Talentmanagement na území SMO), a to v těchto oblastech:

I.

Činnost školního koordinátora nadání – pokračování systematické práce pedagogického pracovníka, jehož úkolem bude i nadále vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, podílet se na vytváření programů pro ně vhodných a metodicky podporovat pedagogický sbor v práci s těmito žáky.

II.

V oblasti podpory schopnosti, tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – pokračování spolupráce s odborníky z VŠ – budeme pokračovat ve spolupráci s vědeckými pracovišti:

  1. International RFID Laboratory (VŠB TU Ostrava)
  2. Katedra ekonomiky a systémů řízení (VŠB TU Ostrava)
  3. Výzkumná laboratoř Eye Trackingu (OU v Ostravě, Ped. fakulta)
  • Pod vedením koučů žáci na workshopech pracují na výzkumných úkolech a na konci projektu prezentují výsledky své práce ostatním žákům

Projekt bude realizován celkem 12 měsíců, přičemž žáci budou pracovat na svých úkolech 10 měsíců (duben 2020 – březen 2021) – mimo hlavní prázdniny

Aktivita I
Činnost školního koordinátora nadání 4/2020 – 3/2021 (12 měsíců)

Aktivita II
10 workshopů VŠB a OU Ostrava 4/2020 – 3/2021
Talentovaní žáci se rovněž zúčastní 2 dvoudenních odborných exkurzí (např. IQlandia)

Aktivita III
Školní rádio, činnost zvukového a TV studia (10 měsíců, mimo hlavní prázdniny), fakturace mentorů (2 osoby)

Aktivita IV
Výstava prací talentovaných žáků s vernisáží (2/2021)

Profesionalitu vytvořených výstupů zaručí kromě koučů i dohled mentorů – špičkových odborníků z praxe.