Bilingva 2019-2020

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: Bilingva 2019/2020
Poskytovatel: Statutární město Ostrav
Doba realizace: 7/2019 – 6/2020
Částka: 270.000,- Kč

Bilingvní způsob výuky poskytuje žákům velkou výhodu na trhu práce i v dalším studiu. Umožňuje jim zdokonalování se v cizím jazyce v odborných předmětech. Rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje znalosti v daném předmětu. Ve výuce jsou využívány aktivizující komunikativní metody a různé formy organizace práce. Cílem je aktivování dřívějších znalostí, rozložení úloh do proveditelných kroků, nabídka nápovědy -klíčová slova, slovníček, použití diagramů, grafů, využívání gest a pantomimy, používání mnemotechnických pomůcek, obrázků, modelů apod. Velmi významnou úlohu zde hrají digitální technologie umožňující komunikaci a pružnější reakci na aktuální učební potřeby – PC, jazyková stanoviště, interaktivní tabule, video, dataprojekce apod. Žáci, kteří již prošli bilingvní výukou, nám v rámci zpětné vazby vykazují spokojenost s tímto moderním způsobem výuky, pozorují u sebe zlepšení jak v cizím jazyce, tak i v odborných předmětech a ztrátu ostychu při jeho používání. Přínos bilingvní výuky významně oceňují i rodiče žáků.