Bilingvní výuka 2022/2023

Michal BalašŠkolní projekty

Název projektu: Bilingvní výuka 2022/2023
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Doba realizace: 7/2022 – 6/2023
Částka: 200.000,- Kč

Bilingvní způsob výuky poskytuje žákům velkou výhodu na trhu práce i v dalším studiu.
Umožňuje jim zdokonalování se v cizím jazyce v odborných předmětech. Rozšiřuje slovní
zásobu a prohlubuje znalosti v daném předmětu. Ve výuce jsou využívány aktivizující
komunikativní metody a různé formy organizace práce. Cílem je aktivování dřívějších znalostí,
rozložení úloh do proveditelných kroků, nabídka nápovědy – klíčová slova, slovníček, použití
diagramů, grafů, využívání gest a pantomimy, používání mnemotechnických pomůcek,
obrázků, modelů apod. Velmi významnou úlohu zde hrají digitální technologie umožňující
komunikaci a pružnější reakci na aktuální učební potřeby – PC, jazyková stanoviště, interaktivní
tabule, video, dataprojekce apod.

Žáci, kteří již prošli bilingvní výukou, nám v rámci zpětné vazby vykazují spokojenost s tímto
moderním způsobem výuky, pozorují u sebe zlepšení jak v cizím jazyce, tak i v odborných
předmětech a ztrátu ostychu při jeho používání. Přínos bilingvní výuky významně oceňují i
rodiče žáků.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.