Prevence rizikových projevů chování

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: Prevence rizikových projevů chování 
Poskytovatel: Moravskoslezský kraj
Doba realizace: 9/2019 – 8/2020
Částka: 80.000,- Kč

Naše škola obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prevence rizikových projevů chování“. Projekt bude realizován ve školním roce 2019/20. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Tematické prožitkové programy zahrnou např. tyto oblasti: zdravý životní styl, pravidla bezpečného chování na sítích, sebeobrana, základy právního povědomí atd. Cílem tohoto projektu je podpora primární prevence, ochrana zdraví dětí a mládeže, posilování povědomí, jež pozitivně ovlivní způsob života mladé populace (výchova ke zdravému životnímu stylu). Realizací dlouhodobého programu primární prevence chceme rovněž dosáhnout zlepšení sociální klimatu ve škole.