Rozvoj vzdělávání na AHOL-SOŠ (šablony II)

sos_aholŠkolní projekty

Název projektu: Rozvoj vzdělávání na AHOL-SOŠ (šablony II)
Poskytovatel: MŠMT
Doba realizace: 9/2019 – 8/2021
Částka: 1.630.347,- Kč

Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe na činnost sociálního pedagoga, spolupráci školy a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.