Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti

sos_aholŠkolní projekty

Projekt: Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti
Realizátor: AHOL-Střední odborná škola s.r.o.
Partneři: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, AHOL-Vyšší odborná škola o.p.s.
Realizace: leden 2011 – prosinec 2013, udržitelnost do 28.2.2019
Poskytnutá částka: 1 382 883,06

Cílovou skupinu tvoří lektoři – pracovníci vzdělávacích institucí a účastníci dalšího

vzdělávání – především zaměstnanci sociálních partnerů žadatele. Bude vytvořeno 8 vzdělávacích programů s následným pilotním ověřením, po jejich skončení bude provedena evaluace a následné doplnění dle výsledků hodnocení:

Modul jazykového vzdělávání A1/I
Modul jazykového vzdělávání A1/II
Modul jazykového vzdělávání A2/I
Modul jazykového vzdělávání A2/II
Angličtina pro pracovníky v cestovním ruchu Angličtina pro pracovníky v administrativě Využívání ICT a multimédií v dalším vzdělávání Tvorba modulu E-learning od A do Z

Vzdělávací programy budou využívat inovativní metody – např. blended learning. Projekt naplňuje globální cíl OP VK – zvyšování nabídky dalšího vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce pro zvýšení konkurenceschopnosti.