Maturity


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se nově konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou ve školním roce 2020/2021 zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky - týká se všech, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří byli přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020 a ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci.

 
 

Společná část

 

Český jazyk


  • Didaktický test

Hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a)

Matematika / Cizí jazyk
  • Didaktický test

Hodnocení: uspěl(a)/neuspěl(a)

Nepovinná zkouška


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, matematiku rozšiřující nebo cizí jazyk.
 

Termíny maturit společné části

 
 
 
24., 25. a 26. 5. 2021
didaktické testy

Přihlas se k maturitě

Přihlášku k maturitní zkoušce je nutné odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období a do 25. června 2021 pro podzimní zkušební období.
Pokud student žádá o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky, odevzdává současně posudek z pedagogicko-psychologické poradny.

Stáhni si přihlášku

Image

Profilová část

 

Termíny profilové části


  • Písemné práce z českého jazyka a literatury: 20. 4. 2021
  • Písemná práce z anglického jazyka a ruského jazyka: 21. 4. 2021
  • Praktická zkouška oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost: 19. 4. 2021
  • Praktická zkouška oboru Ortoticko-protetický technik: 10. 5. a 11. 5. 2021
  • Ústní maturitní zkoušky: 1.6. – 17. 6. 2021
 

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele