Maturity


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.
Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů. Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky. Žáci, kteří si zvolí matematiku, konají pouze didaktický test.

Společná část

Český jazyk


  • Didaktický test

Matematika / Cizí jazyk
  • Didaktický test

Nepovinná zkouška


Navíc můžeš maturovat ještě z max. dvou nepovinných předmětů. Vyber si buď matematiku, matematiku rozšiřující nebo cizí jazyk.
 

Termíny maturit společné části

 
 
 
Didaktické testy proběhnou
od  2. května
do  15. května 2024.

Přihlas se k maturitě

Přihlášku k maturitní zkoušce je nutné odevzdat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období a do 25. června 2024 pro podzimní zkušební období.
Pokud student žádá o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky, odevzdává současně posudek z pedagogicko-psychologické poradny.

Jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka nejméně na úrovni B1. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky je nutné odevzdat řediteli školy nejpozději do 31. března 2024. 

Stáhni si přihlášku

Image

Profilová část

Termíny profilové části


  • Písemné práce z českého jazyka a literatury: 3. 4. 2024
  • Písemná práce z anglického jazyka a ruského jazyka: 4. 4. 2024
  • Praktická zkouška oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost: 8. 4. – 9. 4. 2024
  • Praktická zkouška oboru Ortoticko-protetický technik: 9. 4. - 11. 4. 2024
  • Ústní maturitní zkoušky: 27. 5. – 10. 6. 2024

Potřebuješ poradit?

Zeptej se učitele