Den s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Obory Marketingová komunikace a Ekonomika v multimediální sféře dnes zažily na naší škole den s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nejprve proběhla přednáška v anglickém jazyce, která se týkala interkulturní komunikace a studenty do problematiky uvedla doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D. MBA z Ústavu marketingových komunikací. Na ni navázal Ing. Tomáš Rygl, jež studenty provedl workshopem na téma Marshmallow challenge. Závěrečná přednáška PhDr. Tomáše Šuly, PhD., na téma „Jak připravit sponzorský vstup do České televize“, završila zážitky a zajímavými informacemi nabitý den.