Den zdraví 2021

Michal BalašAktuality ze školy

V pondělí 25. října proběhl již tradiční Den zdraví pro první ročníky AHOL – Střední odborné školy, který byl zaměřen na prevenci rizikového chování. Zapojeni jsou vždy nejen odborníci z praxe a učitelé, ale i samotní studenti, kteří prezentují své znalosti a dovednosti z oblasti zdravého stravování.

Studenti si tak mohli osvěžit znalosti z první pomoci, zjistit, jaká zdravotní rizika mohou přinášet špinavé ruce, naučit se správnou hygienu s ukázkou využitím UV lampy a v neposlední řadě se zapojit do diskuze týkající se domácího násilí.

První místo letos získali studenti oboru Oční optik, kteří zabodovali nejen u poroty, ale i u svých spolužáků i přesto, že se musel letos Den zdraví uskutečnit on-line.