Školní kolo obhajob prací středoškolské odborné činnosti v rámci projektu AHOL Talent 2023

Michal BalašAktuality ze školy

V pátek 8. prosince 2023 se v aule AHOL – Vyšší odborné školy konalo školní kolo obhajob prací v rámci středoškolské odborné činnosti. Do této celostátní soutěže, která se koná již od roku 1978 a v současnosti je pod patronátem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se na naší škole zapojilo celkem 8 týmů a jednotlivců, dohromady 12 žáků.

Prezentovány byly práce z oblasti historie, filozofie a politologie, zdravotnictví, pedagogiky, psychologie a sociologie a teorie kultury a umění.

Na prvním místě se umístila práce Litteratus – didaktická hra pro rozvoj čtenářské gramotnosti studentek oboru Pedagogické lyceum Lucie Břenkové, Františky Březinové a Jany Bendářové.

Druhou příčku obsadil se svou prací Anarchie jako inspirační zdroj školské reformy Matthew Anthony Chapman – student oboru Právo, soudnictví a veřejná správa.

Na třetím místě se umístila Alexandra Nežiková se svou prací Význam canisterapie, která se věnuje jejím přínosem u dětí s psychiatrickým onemocněním.

Všichni prezentující studenti obdrželi od hodnotící komise rovněž doporučení pro další práci.

Projekt AHOL Talent 2023 je finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava.