Vytvoření vzájemně spolupracujících prvků systému v oblasti ortoticko-protetických pomůcek – AHOL Talent 2023

Michal BalašAktuality ze školy

Letošní ročník projektu AHOL TALENT 2023 je zaměřen na vytvoření vzájemně spolupracujících prvků systému s možností rozšíření. Výstupem projektu bude systém, který uživatelsky přívětivým způsobem (prostřednictvím webové stránky a bez hlubších znalostí programování) umožní zhotovit technická řešení, která využívají umělou inteligenci, internet věcí (Internet of Things, IoT) a v neposlední řadě funkcionalitu a senzoriku mobilních, chytrých zařízení. Tento projekt navazuje na výstupy z projektů řešených v letech 2021 a 2022.

Základním požadavkem na vznikající systém je, aby uměl pro potřeby výuky zpracovat data získaná z jednoduchých senzorických IoT modulů. Dále aby uměl polohovat akční členy (např. modelářské servo apod.) a zároveň aby byla možná obsluha IoT zařízení i z počítačových programů. Při práci na tomto projektu budou využity brýle pro smíšenou virtuální realitu Microsoft HoloLens2 a také výstupy z předešlého projektu. Mezi tyto výstupy patří i chytrá ortéza, která je ovládána bezdrátově pomocí mobilního telefonu.

Všechny prvky vytvořeného systému budou schopny navzájem spolupracovat a systém samotný bude do značné míry rozšiřitelný. Bude tak možné integrovat do tohoto systému řadu vlastních zařízení či různých technických řešení a již hotových výrobků dostupných na trhu. Systém pak lze využít je k vyřešení rozmanitých požadavků, které plynou z potřeb výuky a praxe.

Univerzálnosti a pružné rozšiřitelnosti systému bude možné dosáhnout například využitím stavebnicového řešení, nebo pomocí bezdrátových řešení (jako je RF 433 radio). Projekt AHOL TALENT 2023 se však bude především soustředit na propojení modulů přes WiFi, umožněné centrálním serverem firmy Benetronic.

Cílem letošního projektu, realizovaném v souladu s průřezovým tématem RVP „Informační a komunikační technologie“, je seznámit žáky s technikou, naučit je pracovat s moderními technologiemi a v neposlední řadě poukázat na nebezpečí, která mohou vzniknout využíváním umělé inteligence, dále např. bude možné demonstrovat vliv technologií, mobilních aplikací a moderních softwarů na ochranu soukromí, kyberbezpečnost, apod. Zároveň bude u studentů rozvíjena technická gramotnost.

Ve výuce odborných předmětů je jedním z cílů poskytnout zkušenosti z praxe a demonstrovat na funkčních technických zařízeních způsob součinnosti vzdálené technické podpory a vzdáleného odborného personálu. V praxi se může jednat o lékařský personál obsluhující zdravotnickou pomůcku nebo servisní tým, který na dálku obsluhuje zařízení a nastavuje je na základě požadavků pacienta, klienta nebo zákazníka.

Projekt AHOL Talent 2023 je finančně podpořen z rozpočtu statutárního města Ostrava.