Využití chytrých brýlí na smíšenou realitu Microsoft Hololens

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Projekt AHOL TALENT 2022 opět umožňuje posunout hranice odbornosti našich studentů. Chytré brýle Microsoft HoloLens představují začlenění smíšené reality do IoT (Internet of Things) studijní platformy především v oblasti zdravotnictví. V ortotice a protetice poskytují možnost vyhotovení přesnější ortoticko-protetické pomůcky nebo pomáhají při rehabilitaci.

Cílem letošního projektu AHOL TALENT 2022 je příprava a realizace IoT studijní platformy, tzn. softwaru pro konfiguraci a propojování IoT modulů s ortoticko-protetickými pomůckami určenými pro hendikepované osoby, přičemž součástí zadání je užší spolupráce mezi výrobcem a uživatelem.

Chytré brýle Microsoft HoloLens na smíšenou realitu umožní propojení 3D modelů ortoticko-protetických pomůcek s reálným prostředím. Reálné prostředí v tomto případě může představovat člověka (hendikepovanou osobu), na jehož těle lze zobrazovat 3D model ortoticko-protetické pomůcky. Tuto skutečnost může vidět sám klient pomocí chytrých brýlí. Tímto způsobem lze ověřovat celou řadu skutečností, jež mají vliv na zhotovení fyzické pomůcky.

Microsoft HoloLens využívají žáci oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik, podílející se na řešení projektu, při implementaci vytvořených 3D modelů chytrých ortéz do smíšené reality.

Pomocí těchto brýlí lze vytvářet nejrůznější aplikace nejen využíváním 3D modelů. V současnosti realizují žáci kvíz zobrazovaný v chytrých brýlích Microsoft HoloLens a odpovědi budou prováděny pomocí chytré ortézy nasazené na horní končetině. Zároveň probíhají přípravy i na další aplikace z oboru zdravotnictví.

Žáci jsou z práce s technologickou novinkou nadšeni a pochvalují si uživatelsky příjemné prostředí chytrých brýlí. Výhodou totiž je, že tyto aplikace mohou vytvářet i ti žáci, kteří neznají jakýkoliv programovací jazyk.

V tomto a příštím školním roce budou aplikace vytvořené prostřednictvím Microsoft HoloLens využívány ve výuce odborných předmětů oboru Ortoticko-protetický technik a Ošetřovatel. AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. však plánuje zapojit chytré brýle Microsoft HoloLens do výuky odborných předmětů i u jiných oborů.

Finanční prostředky na realizaci projektu AHOL TALENT 2022  č. 0660/2022/ŠaS/Neinv byly poskytnuty z rozpočtu SMO.