AHOL TALENT 2022: JAK NA PRVNÍ POMOC

Vlastimil MrázekAktuality ze školy

Dne 2. prosince proběhlo setkání vyučujících odborných předmětů a záchranářů ve Vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZS, jímž vyvrcholil projekt probíhající již od června tohoto roku.

V závěru školního roku 2021/2022 se uskutečnilo na AHOL – Střední odborné škole natáčení výukových videí o poskytování první pomoci při akutních a život ohrožujících stavech. Na natáčení se podíleli nejen členové Záchranné služby Moravskoslezského kraje, ale i naši studenti oborů Ošetřovatel a Ortoticko-protetický technik.

Nyní takřka po půl roce, kdy se za pomoci vyučujících odborných předmětů záběry vybíraly, kompletovaly, následně stříhaly, postupně se vkládaly titulky, zvuk i hudba a pečlivě se k vybraným záběrům volily animace, se práce chýlí ke zdárnému konci. Pomyslnou tečkou za tímto projektem bylo ono setkání se záchranáři.

Děkujeme všem zúčastněním za jejich práci na projektu.

 

Projekt AHOL TALENT 2022 je podpořen Statutárním městem Ostrava.