Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy – jaro

Michal BalašAktuality ze školy

Doučování na AHOL – Střední odborné škole je financováno Evropskou unií.

Doučování probíhá v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023.

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.